Editor de PDF

Nom de l'arxiu:

-

Mida de l'arxiu:

-

Títol

-

Autor:

-

Assignatura:

-

Paraules clau:

-

-

Data de modificació:

-

Creador:

-

Productor de PDF:

-

Versió PDF:

-

Recompte de pàgines:

-

Mida de la pàgina:

-

Vista web ràpida:

-

Trieu una opció El text alternatiu (text alternatiu) ajuda quan la gent no pot veure la imatge o quan no es carrega.
Intenta 1-2 frases que descriguin el subjecte, l'entorn o les accions.
S'utilitza per a imatges ornamentals, com ara vores o filigranes.
S'està preparant el document per imprimir...
0%

Valoreu aquesta eina
2.9/5 - 41 vots